Evropský den obezity 2018

19.05.2018

Evropský den obezity letos připadl na tuto sobotu. Má za úkol upozornit na fakt, že obezita a nadváha jsou akutní celospolečenský problém, který je třeba řešit. Dalším záměrem je přimět lidi, aby se více zamysleli nad tím, jak se stravují a hýbou.

Nyní se tedy pojďme podívat na poznatky, které o obezitě již víme.

Jak poznám, jestli jsem nebo nejsem obézní?

Obezita znamená zmnožení tukové tkáně. Podle psychologů je příčina obezity často dána poruchou v myšlení a emocích, které vedou k nevhodnému chování.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je obezita pro bělošskou evropskou populaci definována INDEXEM TĚLESNÉ HMOTNOSTI (body mass index =BMI) vyšším než 30. BMI spočítáte tak, že podělíte svoji hmotnost (v kg) druhou mocninou své výšky (v metrech). Nezapomeňte ale, že je toto číslo dosti relativní, jelikož z něj nepoznáte, jaké je vaše tělesné složení (poměr tuku a svalů). Proto se pak může jednoduše stát, že sportovec, který dělá silové sporty, bude mít dle BMI nadváhu, i když bude jen "hora" svalů.

U dětí se BMI taktéž nepoužívá. Jak dítě roste a prospívá se hodnotí pomocí percentilových grafů.Tyto grafy umožňují porovnat tělesný vývoj dítěte s hodnotami běžnými v celé populaci. Dětský lékař tak může včas podchytit vznikající obezitu či naopak podvýživu jedince.

 • podvýživa < 18,5
 • normální hmotnost 18,6-24,9
 • nadváha 25-29,9
 • 1. st. obezity 30-34,9
 • 2. st. obezity 35-39,9
 • 3. st. obezity > 40

Dalším orientačním ukazatelem je OBVOD PASU. Důležitý je zejména proto, že nám ukazuje, kolik tuku máme uloženo v dutině břišní kolem orgánů. Tomuto tuku říkáme viscerální. Pokud ho máme v těle nadbytek, zvyšuje se nám riziko kardiovaskulárních a metabolických komplikací. Pro muže je obvod pasu optimální do 94 cm, pro ženy do 80 cm.

Muži Ženy

Zvýšené riziko > 94 cm > 80 cm

Vysoké riziko > 102 cm > 88 cm

Mezi další indikátory obezity patří poměr obvodu pasu k hýždím či měření kožní řasy kaliperem.


Typy obezity

Dělit se dá obezita hned z několika hledisek.

Podle typu uložení tuku v těle ji dělíme na:

 1. typ gynoidní (neboli typ hruška) - častěji se nalézá u žen; tuk se typicky ukládá na bocích, hýždích a stehnech
 2. typ androidní (neboli typ jablko) - typičtější pro muže; tuk se ukládá v břišní dutině, a tedy představuje potencionálně vyšší riziko pro další onemocnění (např. kardiovaskulární)

Další možné dělení je na obezitu primární a sekundární. Na primární obezitě se velkou měrou podílí vysoký energetický příjem a malý energetický výdej, a proto je také nejčastějším typem obezity.Sekundární typ obezity je způsoben poruchou funkce žláz s vnitřní sekrecí (štítná žláza, hypofýza atd.) či se vyskytuje jako jedna z forem psychogenní poruchy příjmu potravy (bulimia nervosa).

Příčiny obezity

K nejzajímavějším faktům o obezitě patří její příčiny vzniku. Zde se odborníci dosti rozcházejí, jak hodně je dispozice dána geneticky či vlivem vnějších faktorů. Nejnovější studie ukazují, že až z 60 % vznik vysokého BMI ovlivní naše geny. Mezi další příčiny, které většinou můžeme ovlivnit sami, patří:

 • nadměrný příjem potravy,
 • nevhodná úprava a složení stravy,
 • nedostatek pohybu,
 • vliv rodiny a prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá,
 • kouření,
 • deprese,
 • nevhodný životní styl,
 • nízké socioekonomické postavení,
 • nedostatek spánku.

Proč je obezita takový problém?

Důsledky obezity na naše zdraví můžeme shrnout do několika skupin.

Největší komplikací obezity jsou kardiovaskulární choroby:

 • hypertenze = vysoký krevní tlak,
 • ischemická choroba srdeční = infarkt,
 • arytmie = poruchy srdečního rytmu,
 • ateroskleróza = kornatění tepen,
 • centrální mozková příhoda.

Dále se objevují respirační potíže, poruchy zažívacího traktu, artrózy, hormonální poruchy, psychosociální poruchy, kožní potíže a zvýšený výskyt nádorů.

Výčet negativních následků je tedy opravdu široký. Jak je ale možné, že když toto všechno víme, procento obézních jedinců neklesá?

Máme vůbec šanci obezitu ovlivnit?

Odpověď zní ne zcela, protože proti genetice nic nezmůžeme. Avšak je mnoho metod a způsobů co podniknout, abychom se nedostali za normální hranici váhy.

 • Začít musíme již od mala. Zde apeluji zvláště na rodiče, kteří po několik let života své dítě krmí a učí ho stravovacím návykům. Maminky by měly svého novorozence kojit mateřským mlékem alespoň 6 měsíců, pokud zde není nějaký závažný důvod, proč nemohou. Je prokázáno, že kojené děti mají v dospělosti menší tendenci k tloustnutí.
 • Dalším milníkem je přechod dítěte na běžnou stravu. Dnešní zrychlená doba však nepřeje pomalému přivykání dítěte na nové potraviny. Pokud dítě potravinu odmítá, spousta maminek se tím nestíhá/nechce zaobírat a raději dítěti podá suchý rohlík či mu podstrčí sladkost, aby byl doma klid. Dítě si zvyká na jednotvárnou stravu založenou na prázdných kaloriích a jednoduchém cukru, na kterém vzniká velmi rychle chuťová závislost. A to není zrovna ideální pozice do budoucnosti.
 • Ne všechno jídlo, které za den sníme my nebo naši potomci, máme šanci ovlivnit. Doma je ale výběr čistě na nás, a proto se snažte o co největší pestrost jídel z co nejméně upravovaných surovin.
 • V neposlední řadě hraje u vzniku obezity životní styl populace. Uspěchaná doma, sedavé zaměstnání, rozvoj techniky, která vtáhne do svých spárů na několik hodin nejedno dítě či dospělého. Z našeho života se dnes cosi vytratilo. Tím "cosi" mám na mysli POHYB, moji milí. Nikdo přeci nechce, aby všichni sportovali na vrcholové úrovni a každý den je čekal dvou fázový trénink. Zvednout se však z křesla a jít se na chvíli projít ven, může ale každý. Proto na nic nečekejte a začněte si dobré návyky budovat rovnou hned! Nakdy jindy bychom také měli odkládat péči o to nejcennější?

Koho by projekt zajímal více, ať se podívá sem:

https://www.europeanobesityday.eu/